E-İhracat ve İthalatE-TicaretE-Ticaret EntegrasyonlarıE-Ticaret PazaryerleriMevzuatTürkiye E-Ticaret Mevzuat Çalışmaları

E-İhracat Destekleri Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Açıklandı!

25 Ağustos 2022 tarihi itibariyle, Cumhurbaşkanı Kararı ile e-ihracata ilişkin önemli destekler Resmî Gazete’de yer aldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek destek kararları kapsamında, yurt dışı pazaryerlerinde, e-ticarete ilişkin pazara giriş stratejileri ve satışa giren tıklama reklam harcamaları ile, yurt dışı ülkelerinden gelen siparişleri karşılamak ve hızlı teslimat sağlanması için destek verilecek.

E-İhracat

Yeni karar ile, E-İhracat Birlikleri, ülke ve dış ticaret odaklı raporların giderlerine %50 oranında ve yıllık 1.500.000 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

Öncelikle açıklanan karar, yurt dışı ticareti ile uğraşan platformları, şirketleri ve/veya kişileri ve bu konuda yatırım yapmayı planlayan herkesi ilgilendiriyor.

Karar, site ve pazaryerlerinin yurt dışına e-ticarete teşvik etmek amacı ile alındı. Böylelikle, Türk ürünleri ve markaların sergilenmesi ve tanıtılması, ayrıca yurt dışı siparişlere yönelerek eİhracatın gelişmesi hedefleniyor.

Sağlanacak destekler özetle şöyle;

Pazara giriş rapor desteği

E-İhracat Birlikleri, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, yurt dışında e-ticarete ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacı ile satın aldıkları sektör, ülke ve eihracat odaklı raporlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık 1.500.000 milyon TL’ye kadar ulaşacak şekilde desteklenecek.

Dijital pazaryeri tanıtım desteği

Şirketlerin, E-İhracat Birliklerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin; yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen dijital reklamlardan elde edilen toplam satışların, %20’sini aşmayan dijital pazaryeri tanıtım giderleri %50 oranında, her pazaryeri için 3 yıllık süre boyunca desteklenecek. Söz konusu destek, şirket kademelerine göre yıllık 7.500.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 15.000.000 TL’yi, E-İhracat Birlikleri için yıllık 25.000.000 TL’yi geçmeyecek.

E-ihracat tanıtım desteği

E-İhracat Birlikleri, perakende e-ticaret siteleri, B2B platformları ve pazar yerlerinin, 4. madde kapsamında belirtilen tanıtım faaliyetleri hariç, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen diğer pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve her ülke için 3 yıllık süre boyunca desteklenecek. Söz konusu destek, B2B platformları için yıllık 40.000.000 TL’yi, E-İhracat Birlikleri için yıllık 15.000.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 25.000.000 TL’yi, pazaryerleri için yıllık 30.000.000 TL’yi geçmeyecek.

Sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği

Şirketlerin, E-İhracat Birliklerinin, perakende e-ticaret sitelerinin ve pazaryerlerinin ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının %10’unu aşmayan sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderleri %50 oranında her bir ülke için en fazla 3 yıl olmak üzere desteklenecek.

E-İhracat Birlikleri, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, ürünlerin hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiraladıkları yurt dışındaki depolarına ilişkin kira giderleri, her bir birim başına %50 oranında, her bir ülke için en fazla 3 yıl olmak üzere yıllık 5.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Kira gideri desteğinden en fazla 25 birim için yararlanılacak. İlgili madde kapsamındaki destekler, şirketlerin kademelerine göre yıllık 7.500.000 TL’yi, pazaryerleri için yıllık 15.000.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri ve E-İhracat Birlikleri için yıllık 25.000.000 TL’yi geçmeyecek.

Yurt dışı pazaryeri entegrasyon desteği

E-İhracat Birlikleri, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, yurt dışı pazaryerleri ve yurt dışı pazaryerlerine ilişkin yurt içinde yapacakları entegrasyon hizmetlerine ait giderleri, en fazla 6 pazaryeri entegrasyonu için %50 oranında ve pazaryeri başına 3 yıllık süre boyunca, bir entegrasyon için en fazla 200.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Çevrim içi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alman hizmet desteği

Şirketlerin, E-İhracat Birliklerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin hedef ülkelerin yurt dışı pazaryerlerinde çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderleri, her ülke için 3 yıl süre boyunca, %50 oranında olmak üzere E-İhracat Birlikleri için yıllık en fazla 3.000.000 TL’ye, diğer yararlanıcılar yıllık en fazla 1.500.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Pazaryeri komisyon gideri desteği

Şirketlerin, E-İhracat Birlikleri ve perakende e-ticaret sitelerinin yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri 3 yıllık süre boyunca ve %50 oranında desteklenecek. Söz konusu destek, şirketlerin kademelerine göre yıllık 750.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 2.500.000 TL’yi, E-İhracat Birlikleri için yıllık 3.000.000 TL’yi geçemeyecek.

Yararlanıcılara ilişkin üst limitler

4, 6 ve 9. maddeler kapsamındaki desteklere ilişkin destek oranının hesaplanmasında, Türk ürünlerinin satış oranı ile marka ve TURQUALITY destek programı kapsamındaki markalı ürünlerin satış oranı esas alınacak.

Bu bölüm kapsamındaki desteklerden, şirketler kademelerine göre yıllık en fazla 15.000.000 TL’ye, E-İhracat Birlikleri, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri yıllık en fazla 45.000.000 TL’ye, B2B platformları yıllık en fazla 4.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Sektörel ticaret ve alım heyeti desteği

İş birliği kuruluşlarınca e-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sektörel ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında ve faaliyet başına 1.500.000 TL’ye kadar desteklenecek.

İş birliği kuruluşlarınca e-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sektörel alım heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında ve faaliyet başına 1.250.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Bakanlık koordinasyonunda iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen ve e-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve faaliyet başına 1.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

E-ihracat tanıtım projesi desteği

İş birliği kuruluşlarının e-ticaret ve genel perakende ürünlerinin, İhracat Genel Müdürlüğü (Bakanlık) tarafından uygun görülen yurt dışı pazaryerlerinde ve dijital platformlarda tanıtılması amacıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri tanıtım, danışmanlık, pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri, aynı anda en fazla 2 proje için, proje başına en az 1 en fazla 4 yıl süresince yıllık 4.000.000 TL’ye kadar, %75 oranında desteklenecek.

E-ihracat tanıtım desteğinden iş birliği kuruluşları aynı ülkede en fazla 2 proje için yararlanabilir.

E-ihracatı geliştirme projesi desteği

İş birliği kuruluşlarının, üyelerinin e-ihracata yönelik olarak ortak hareket etmesine ve hedef ülkelerde pazara giriş koşullarının kolaylaştırılmasına yönelik olarak gerçekleştirecekleri, 2. bölümde yer alan dijital pazaryeri tanıtımı, e-ihracat tanıtımı, sipariş karşılama hizmeti, depo kirası, yurt dışı pazaryeri entegrasyonu, çevrim içi mağaza açılması, e-ticaret paydaşlarından alman hizmetler ve pazaryeri komisyon giderlerini içeren faaliyetlerinden oluşan projelerine ilişkin giderleri %75 oranında, aynı anda en fazla 2 projesi için ve proje başına 15.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Türkiye E-İhracat Platformu desteği

Bakanlığın koordinasyonunda ve Bakanlık tarafından görevlendirilecek iş birliği kuruluşu tarafından kurulacak olan ve Türkiye’nin ihracatçı envanterinin dijital ortama taşınmasına, ithalatçılar ile ihracatçıların buluşmasına, sipariş almalarına ve karşılamalarına, ihracat işlemlerinin dijitalleşmesine ve yeni nesil teknolojilerin kullanılmasına olanak sağlayacak Türkiye Eİhracat Platformunun kurulumu, işletilmesi ve tanıtımına ilişkin iş birliği kuruluşunun giderleri %75 oranında ve en fazla 5 yıl süre boyunca, yıllık en fazla 150.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

Bu kapsamda en fazla 1 proje desteklenir.

E-ihracat destek programları ve proje esaslı desteklerin yürütülmesi

Kararın uygulanması için Türkiye İhracatçılar Meclisinin eİhracat desteklerine ilişkin yazılım, istihdam, eğitim, organizasyon, tanıtım, danışmanlık ve rapor giderlerinin tamamı yıllık en fazla 30.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Hedef ülkeler

Karar kapsamında belirtilen destek oranları, Bakanlık tarafında e-ihracata yönelik belirlenen hedef ülkeler için 20 puana kadar artırılabilecek. Bu destekler, ilgili ülkeler Bakanlıkça belirlenen hedef ülkeler listesinde yer aldığı sürece uygulanacak.

Yararlanıcılara yönelik yurt dışı pazar yeri entegrasyon desteği ile çevrim içi mağaza desteği, Bakanlık tarafında belirlenen e-İhracata yönelik hedef ülkelerden pazara giriş şartlarına bağlı olarak belirlenen ülkelere yönelik verilecek. Bu maddeler kapsamındaki destekler için hedef ülke ilave puanı uygulanmayacak.

 

E-ticaret siteleri ve Kanun ilgililer, 25 Ağustos 2022 tarihinde itibaren, desteklere başvurma hakkına sahiptir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu