MevzuatE-Ticaret

Cayma Hakkı Yönetmeliği Yürürlük Tarihi Değişikliği!

Geçtiğimiz ay, 22 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazete‘de yayınlanan, ”Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te bazı değişiklikler meydana geldi.

Söz konusu yönetmelikte, telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik cihazlarda cayma hakkı kaldırıldı. Kutusu açılmasa dahi keyfi iade edemeyeceğimiz ürünler, kusurlu veya yanlış gelmesi gibi durumlarda, kararın dışında kalıyor. Tüketiciler, iade kargo talep etmesi durumunda ise kargo ücretini karşılamakta yükümlenmişti.

Cayma hakkı yönetmeliğinde yapılan bazı değişikliklerin, yürürlüğe girme tarihi değişti.

Resmi Gazete’de, 14 Eylül 2022 tarihinde bir ”Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” düzenlemesi daha yayınlandı.

MADDE 1- 23/8/2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- Bu Yönetmeliğin;

a) 3 üncü maddesi ile değiştirilen 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi, 9 uncu maddesi, 10 uncu maddesi ile eklenen 12/A maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi, 11 inci maddesi ve 13 üncü maddesi 1/1/2024 tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise 1/10/2022 tarihinde, yürürlüğe girer.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tüketicinin cayma hakkını kullandığı ürünün iade kargo masrafını karşılama gibi, yukarıda tanımlanan tüm maddelerin yürürlüğe giriş tarihi, 1 Ocak 2024 tarihine ertelendi. Ayrıca yönetmeliğe, açık arttırma ile satışı gerçekleşen ürünün kurulumu veya montajı sonrasında cayma hakkı olmamasına karşın bir madde daha eklendi.

Bu yönetmelik dışında kalan tüm maddeler, yine 1 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girecek. Söz konusu yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu