Üye Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: YZLM, yzlm.com.tr

75.Yıl OSB Mah. Bilim Cd. No:5 Yazılım Kule Kat:3 Ofis: 307 Odunpazarı/Eskişehir

Yzlm.com.tr (“YZLM”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat kapsamında üyelik ve üyelere özel hizmetlerin kullanımı dolayısıyla kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizlere bilgi vermek amacıyla işbu Üye Aydınlatma Metnini hazırladık.

Aşağıda yer verilen kişisel verileriniz, internet sitemizden yahut mobil uygulamamızdan ücretsiz üyelik hesabı oluşturulması ve ücretli olarak sunulan üyeliklerin oluşturulması, kullanımı sırasında ve/veya internet sitemizi yahut mobil uygulamamızı kullanımınız sırasında belirtilen yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?

Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler ●     Adı

●     Soyadı

●     Doğum Tarihi

●     T. C. Kimlik Numarası

●     Cinsiyet

●     Meslek

●     Vergi Dairesi (Kurumsal)

●     Vergi Kimlik Numarası (Kurumsal)

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

●     İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

●     İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

●     Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

●     Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

●     Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

●     Talep / Şikayetlerin Takibi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, YZLM tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●     İlgili kişinin açık rızası,

●     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ●     Çevrim içi Elektronik Formlar (Üyelik Formu)

●     Çevrim içi Platform Üyelik Sistemi

●     Sözleşme

●     Sosyal Hesaplar (Gmail, Instagram, Facebook, Twitter vb.)

İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler ●     E-Posta Adresi

●     Cep Telefon Numarası

●     Yaşanılan Şehir/Ülke

●     Yaşanılan İlçe (Ücretli üyeliklerden faydalanmanız durumunda)

●     Adres (Ücretli üyeliklerden faydalanmanız durumunda)

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

●     İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

●     İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

●     Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

●     Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

●     Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

●     Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

●     Talep / Şikayetlerin Takibi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, YZLM tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●     İlgili kişinin açık rızası

●     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ●     Çevrim içi Elektronik Formlar (Üyelik Formu)

●     Çevrim içi Platform Üyelik Sistemi

●     Sözleşme

●     Sosyal Hesaplar (Gmail, Instagram, Facebook, Twitter vb.)

İşlem Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler ●     IP Adresi Bilgileri

●     Cihaz Mac ID Numarası

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

●     Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

●     İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

●     Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

●     Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

●     Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

●     Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

●     Talep / Şikayetlerin Takibi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, YZLM tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●     İlgili kişinin açık rızası,

●     Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

●     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●     İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ●     Bilgi Sistemleri ve Elektronik Cihazlar
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler ●     Kredi Kartı Bilgileri (Ücretli üyeliklerden faydalanmanız durumunda)
Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

●     İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

●     Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

●     Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

●     Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

●     Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, YZLM tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●     İlgili kişinin açık rızası,

●     Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

●     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ●     Çevrim içi Platform Üyelik Sistemi

●     Sözleşme

Hukuki İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler ●     Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler

●     Dava Dosyasındaki Bilgiler

●     İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

●     Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

●     Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

●     Talep / Şikayetlerin Takibi

●     Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, YZLM tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●     Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ●     Diğer basılı formlar

●     İlgili tarafından beyan edilen belgeler

●     Sözleşme

Müşteri İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler ●     Fatura/Senet/Çek bilgileri

●     Talep bilgisi

●     Sipariş bilgisi

Kişisel Verilerin

İşlenme Amaçları

●     Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

●     Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

●     Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

●     Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

●     Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

●     Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

●     Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, YZLM tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●     İlgili kişinin açık rızası,

●     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ●     Sözleşme

●     Çevrim içi Platform Üyelik Sistemi

 

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz,

 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, organizasyon ve etkinlik yönetimi ile finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Tedarikçi Yetkililerine ve Çalışanları’na aktarılmaktadır.

KVKK’nın Aktarıma ilişkin 8. maddesindeki veya Yurt dışına Aktarıma ilişkin 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olan kadarı aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

 

İlgili Kişi Olarak Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Başa dön tuşu