Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: YZLM, yzlm.com.tr

75.Yıl OSB Mah. Bilim Cd. No:5 Yazılım Kule Kat:3 Ofis: 307 Odunpazarı/Eskişehir

Yzlm.com.tr (”YZLM”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili aşağıda sayılan veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

 • Çalışan Adaylarımız
 • Stajyer Adaylarımız
 • İnternet Sitesi Ziyaretçisi
 • Ürün ve/veya Hizmet Alan Kişi
 • Potansiyel Ürün ve/veya Hizmet Alıcısı
 • Ürün ve/veya Hizmet Alan Şirketlerin Yetkilileri
 • Ürün ve/veya Hizmet Alan Şirketlerin Çalışanları
 • Tedarikçi Yetkililerimiz
 • Tedarikçi Çalışanlarımız
 • Ziyaretçilerimiz
 • Habere Konu Kişi
 • Etkinlik Davetlileri
 • Jüriler
 • Telifli Yazarlar

Çalışan Adayları

Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Adı Soyadı,

Doğum Tarihi,

Medeni Hali,

Fotoğraf,

Uyruk (Özgeçmişte yazıyorsa)

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi,

İletişim Adresi,

Cep Telefonu Numarası

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Askerlik Durumu,

Eğitim Geçmişi ve Detayları,

Referans Bilgileri,

Çalışma Geçmişi ve Detayları,

Özgeçmiş Bilgileri

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi,  Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mesleki Deneyim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Diploma Bilgileri,

Yabancı Dil Bilgisi,

Bilgisayar Kullanım Bilgisi

Çalışan Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, YZLM tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●     İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

●     Referans bilgileri için açık rıza

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz tarafınızca başvuru sırasında beyan edilen diğer belgeler ve Özel İstihdam Büroları (LinkedIn, Kariyer.net gibi) vasıtasıyla toplanmaktadır.

İçindekiler

 

Stajyer Adayları
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Adı Soyadı,

Doğum Tarihi,

Medeni Hali,

Fotoğraf,

Uyruk (Özgeçmişte yazıyorsa)

Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi,

İletişim Adresi,

Cep Telefonu Numarası

Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Özgeçmiş Bilgileri,

Askerlik Durumu Belgeleri,

Staj Bilgileri

Referans Bilgileri

Eğitim Durumu

Öğrenci Belgesi

Öğrenci Numarası

Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Mesleki Deneyim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Diploma Bilgileri,

Yabancı Dil Bilgisi,

Bilgisayar Kullanım Bilgisi

Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, YZLM tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●     İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

●     Referans bilgileri için açık rıza hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, tarafınızca gönderilen özgeçmişler ve doldurduğunuz staj başvuru formu vasıtasıyla toplanmaktadır.

İnternet Sitesi Ziyaretçisi

Web sitemizi ziyaret etmeniz durumunda kullanılacak çerezler hakkında ayrıntılı bilgiler yzlm.com.tr adresindeki internet sitemizde yayımlanan Çerez Politikası’nda yer almaktadır.
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Ad Soyad Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi

İletişim Adresi

Cep Telefonu Numarası

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Lokasyon Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Bulunduğu yerin konum bilgileri

Mobil cihaz konum verileri

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi verilmesi
İşlem Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
IP Adresi Bilgileri,

İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri,

Şifre ve Parola Bilgileri, Kullanıcı adı bilgisi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Pazarlama Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Çerez Kayıtları

 

 

Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Talep ve/veya Şikayetlerin Takibi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Diğer
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Yapılan Yorum Bilgisi (Haberlere yapılan yorumlar vb.) Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, YZLM tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

5651 sayılı kanun ve diğer mevzuatlar kapsamındaki yükümlülükler için:

●     Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

●     Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Kanuni yükümlülükler dışında kalan üyelik işlemlerine ait veriler:

●     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●     İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

E-Bülten üyeliğine ilişkin alınan e-posta verisi için ise:

●     İlgili kişinin açık rızası hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, çevrim içi elektronik formlar ile (web sitesi iletişim formu vb.) veya diğer web teknolojileri ile (çerezler vb.) toplanmaktadır.

 

Ürün veya Hizmet Alan Kişiler
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Adı Soyadı

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

T.C. Kimlik Numarası

Vergi Kimlik Numarası

Cinsiyet

Meslek

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi

İletişim Adresi

Ev Telefonu Numarası

İş Telefonu Numarası

Cep Telefonu Numarası

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi.
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Banka Hesap Bilgileri

Kredi Kartı Bilgileri

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Çağrı Merkezi Kayıtları Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
İşlem Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
IP Adresi Bilgileri

Cihaz Mac ID Numarası

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Hukuki İşlem Bilgileri (Uyuşmazlık Halinde)
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler Dava Dosyasındaki Bilgiler Maaş Haczi vb. ile İlgili Kayıtlar İhtarname/İhbarname kapsamındaki bilgiler Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.
Müşteri İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Fatura, senet, çek bilgileri,

Talep bilgisi,

Sipariş bilgisi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, YZLM tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●     Kanunlarda açıkça öngörülmesi

●     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●     Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

●     İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, müşteri deneyimi sırasında (şikayet yönetimi, memnuniyet anketleri vb.) satış sürecinde çevrim içi elektronik formlar ve basılı formlar (sözleşmeler, üyelik formu, çevrim içi platform üyelik sistemi), çevrim içi elektronik formlar (web sitesi iletişim formu vb.) ve çağrı merkezi ile yapılan konuşmaların kaydı ile toplanmaktadır.

 

Potansiyel Ürün ya da Hizmet Alıcısı
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Adı Soyadı

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

T.C. Kimlik Numarası

 

 

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi

Cep Telefonu Numarası

Ev Telefonu Numarası

İletişim Adresi

İş Telefonu Numarası

Faks Numarası

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Çağrı Merkezi Kayıtları Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, YZLM tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●     İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, müşteri deneyimi sırasında (şikayet yönetimi, memnuniyet anketleri vb.) satış sürecinde dijital ve basılı formlar (sözleşmeler vb.), çevrim içi elektronik formlar (web sitesi iletişim formu vb.) ve çağrı merkezi ile yapılan konuşmaların kaydı ile toplanmaktadır.

 

 

Ürün veya Hizmet Alan Şirket Yetkilisi
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Adı Soyadı

İmza

 

 

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi

Cep Telefonu Numarası

Ev Telefonu Numarası

İş Telefonu Numarası

İletişim Adresi

 

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi.
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Banka Hesap Bilgileri

 

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Müşteri İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Fatura/Senet/Çek Bilgileri

Borç/Alacak Bilgileri

Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Talep ve/veya Şikayetlerin Takibi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, YZLM tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, ürün veya hizmet satın alım sürecinde Web uygulamaları, sözleşmelerle, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile (telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar vb.) ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgelerle toplanmaktadır.

 

Ürün veya Hizmet Alan Şirket Çalışanı
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Adı Soyadı

T.C. Kimlik Numarası

Pozisyon/Unvan

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi

İletişim Adresi

İş Telefonu Numarası

Cep Telefonu Numarası

 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Banka Hesap Bilgileri

 

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi.
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, YZLM tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, ürün veya hizmet satın alım sürecinde Web uygulamaları, sözleşmelerle, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile (telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar vb.) ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgelerle toplanmaktadır.

Tedarikçi Yetkilileri
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Adı Soyadı

T.C. Kimlik Numarası,

Vergi Kimlik Numarası

İmza

İmza Sirküleri

Vekaletname ve İmza Sirkülerinde Bulunan Yönetici Kişisel Bilgileri

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi

İletişim Adresi

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresi

İş Telefonu Numarası

Cep Telefonu Numarası

Faks Numarası

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Uyuşmazlık Halinde Hukuki İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler, Maaş Haczi vb. ile İlgili Kayıtlar, İhtarname/İhbarname kapsamındaki bilgiler Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Banka Hesap Bilgileri Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi. Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Müşteri İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Fatura/Senet/Çek Bilgileri Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Talep ve/veya Şikayetlerin Takibi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, YZLM tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●     Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

●     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●     Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda sayılan kişisel verileriniz tedarikçi formu vb. formlar aracılığıyla, sözleşmelerle ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgelerle toplanmaktadır.

 

Tedarikçi Çalışanı
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Adı Soyadı

Anne/Baba Adı

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

Medeni Hali

T.C. Kimlik Numarası,

SGK Sicil Numarası,

Nüfus Cüzdanı/Kimlik Fotokopisi

Ehliyet Fotokopisi

Denetim/Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi

İletişim Adresi

Cep Telefonu Numarası

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Banka Hesap Bilgileri İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
SGK Numarası

Sigorta Bilgileri

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Uyuşmazlık Halinde Hukuki İşlem Bilgileri 
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler, Maaş Haczi vb. ile İlgili Kayıtlar, İhtarname/İhbarname kapsamındaki bilgiler Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Giriş/Çıkış Kayıt Bilgileri

CCTV Kayıt Bilgileri

Araç Plaka Bilgisi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, YZLM tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●     İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda sayılan kişisel verileriniz kameralar, basılı formlar, CCTV kameraları aracılığıyla ve beyanınız doğrultusunda toplanmaktadır.

 

Ziyaretçi
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Adı Soyadı

T.C. Kimlik Numarası

 

 

 

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Denetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep ve/veya Şikayetlerin Takibi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
İşlem Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
IP Adresi Bilgileri

İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri

Şifre ve Parola Bilgileri

Cihaz IMEI Numarası

Cihaz MAC Adresi

Elektronik İletişim Kayıtları (Kullanım dökümleri vb.)

Diğer trafik verileri

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Denetimi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Giriş/Çıkış Kayıt Bilgileri,

CCTV Kayıt Bilgileri

Araç Plaka Bilgisi

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliği Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Ziyaret Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Ziyaret edilen kişi

Ziyaret nedeni

Ziyaret süresi

Ziyaret tarihi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliği Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İç Denetim Soruşturma İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, YZLM tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●     Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

●     Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

●     İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, ziyaretçi kayıt defteri ve CCTV güvenlik kameraları aracılığıyla toplanmaktadır.

 

Habere Konu Kişi
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Adı Soyadı

T.C. Kimlik Numarası

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerinin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
İletişim Adresi

Cep Telefonu Numarası

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerinin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
WhatsApp haber hattına gelen haber konusu görüntü ve görseller Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerinin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, YZLM tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●     Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

●     Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

●     İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

●     İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Basın ve habercilik faaliyetleri sırasında, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile (telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar vb.) toplanmaktadır.

 

 

Etkinlik Davetlileri
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Adı Soyadı İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, ,Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, YZLM tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●     İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Bir toplantıya veya etkinliğe katılımda (kariyer günleri, fuarlar vs.), ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 

Jüriler
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Adı Soyadı İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Mal/Hizmet, Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
E-Posta Adresi

İletişim Adresi

İş Telefonu Numarası

Cep Telefonu Numarası

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Mal/Hizmet, Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, YZLM tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Jüriler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerle, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile (telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar vb.) toplanmaktadır.

 

 

Telifli Yazarlar
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Adı Soyadı

T.C. Kimlik Numarası

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
İletişim Adresi

Cep Telefonu Numarası

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Banka Hesap Bilgileri Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, YZLM tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Sözleşmeler ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir? 

Kişisel verileriniz,

 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na ve
 • Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında, sözleşme ilişkimiz kapsamında; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla Grup Şirketlerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız’a
 • Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında sözleşme ilişkimiz kapsamında, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, organizasyon ve etkinlik yönetimi ve amaçlarıyla birlikte çalıştığımız Tedarikçi Yetkilileri ve Çalışanları’na
 • Yalnızca Çalışan Adayları’na ait kişisel veriler bu konuda verecekleri izne bağlı olarak; grup şirketlerinin daha etkili insan kaynakları politikası ve süreçleri yürütmesi, gerektiğinde iş başvurusu olumsuz sonuçlanan Çalışan Adayı’na diğer grup şirketlerimiz içerisinde alternatif ya da daha iyi bir pozisyon için teklif sunulabilmesi ve aday havuzu oluşturulabilmesi amaçlarıyla Grup Şirketlerimiz’e

KVKK’nın Aktarıma ilişkin 8. maddesindeki veya Yurt Dışına Aktarıma ilişkin 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olan kadarı aktarılabilecektir.

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Başa dön tuşu